Társasházi ügyek

A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit.

A Társasházak működése során számtalan jogi feladat merül fel, melyhez nagy segítséget jelent egy megfelelő tapasztalattal rendelkező ügyvéd.

A Társasházakra vonatkozó jogi szabályozást a hatályos Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény adja.

Ezen a területen a teljesség igénye nélkül felsorolt alábbi szolgáltatásokat nyújtom ügyfeleim részére:

-társasház előzetes alapítás tényének feljegyzéséhez szükséges okirat elkészítése,
-társasházi alapító okirat szerkesztése, módosítása
-adásvételi szerződések a külön tulajdonba kerülő albetétek vonatkozásában,
-szervezeti és működési szabályzat, házirend elkészítése, módosítása,
-jelzálogjog alapításával, illetve törlésével kapcsolatos okiratok szerkesztése, eljárások lefolytatása,
-társasházi követelések, közös költség kintlévőségekből eredő követelések érvényesítése,

Fentiekkel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a Kapcsolat-ban feltűntetett elérhetőségek valamelyikén.


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top