Alapítvány, egyesület

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét. (Ptk. 3:378. §)

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. (Ptk. 3:63. § (1))

Leegyszerűsítve a két forma közötti legfontosabb különbség, hogy az alapítvány vagyont egyesít, az egyesület pedig személyeket. Ebből kiindulva az alapítvány célok, tevékenységek támogatását végző szervezet, az egyesület pedig a tagok önszerveződő közössége valamely cél, tevékenység érdekében.

Bár sem az alapítvány, sem pedig az egyesület alapításához, a nyilvántartásba vételi eljáráshoz, nem kötelező jogi képviselete igénybevétele, azonban mégis célszerű megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkező szakember segítségét kérni, mert a rendelkező jogszabályok igen sokrétűek, amely kiegészülhet még a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeivel és folyamatával.

A legfontosabb rendelkezéseket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Az elmúlt években számos alapítvány és egyesület alapításában és működtetési folyamatában nyújtottam segítséget. Ebben a témában szakértő segítséget tudok Önnek biztosítani.

Fentiekkel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a Kapcsolat-ban feltűntetett elérhetőségek valamelyikén.

Cégügyeivel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a Kapcsolat-ban feltűntetett elérhetőségek valamelyikén.


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top