Ingatlanjog

Az ingatlanokra hagyományosan speciális jogi szabályozás vonatkozik, e szabályok összessége maga az ingatlanjog. Az ingatlanjogi kérdésekkel kapcsolatban gyakran van szükség ügyvédi segítségre. Jogi értelemben ingatlan a föld, és mindaz, ami azzal tartósan egybe van építve. Ingatlan tehát az épület, építmény, telek és a termőföld is.

Az ingatlanjog szabályait meghatározó fontosabb jogszabályok:  

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

-1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

-2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

-2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és ennek végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

Több éves tapasztalattal és naprakész ismeretekkel, állok szíves rendelkezésükre a teljesség igénye nélkül alább felsorolt ingatlanjogi kérdésekben és a hozzájuk kapcsolódó eljárásokban:

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • közös tulajdon megszüntetés
 • használati megosztási szerződés
 • csereszerződés
 • bérleti szerződés
 • kiköltözési nyilatkozat
 • haszonélvezeti jog alapítása, törlése
 • jelzálogjog alapítása, törlése
 • ingatlan tehermentesítése
 • földhivatali ügyintézés
 • ingatlannyilvántartáson kívüli tulajdonjog rendezése
 • tájékoztatás illeték fizetési kötelezettségről
 • birtokvédelmi eljárások
 • tartási szerződés
 • életjáradéki szerződés
 • Fentiekkel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a Kapcsolat-ban feltűntetett elérhetőségek valamelyikén.


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top