Társasági jog, cégjog

A társasági jog fogalma egy nehezen körül határolható fogalom. Tartalma kiterjed egy gazdasági társaság megalapításától, a társaság működésén, átalakulásán át egészen a megszűnéssel/megszűntetéssel összefüggő eljárásokig. Ezen eljárásokban az okiratszerkesztésen túl, szervezeti, működési, jogérvényesítési, és adózási kérdésekben is nagy segítséget jelenthet egy a társasági jogban jártas ügyvéd tanácsadása.

A társasági jog szabályait meghatározó fontosabb jogszabályok:  

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
-2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Cégügyeivel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a teljesség igénye nélkül alább felsorolt társasági jogi, cégjogi kérdésekben és a hozzájuk kapcsolódó eljárásokban:

-cégjogi tanácsadás
-cégalapítás
-cégmódosítás
-átalakulás
-törvényességi felügyeleti eljárás
-végelszámolás
-felszámolás
-cégek jogi képviselete

Cégügyeivel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a Kapcsolatban feltűntetett elérhetőségek valamelyikén.


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top