Munkadíj

  • A megbízási díj minden esetben előre, egyedileg, előzetes egyeztetést követően kerül megállapításra. Konkrét árajánlat az adott ügy részletes ismeretében adható.
  • A megbízási díj összege a megbízási szerződésben kerül rögzítésre.
  • Az ügyvédi munkadíj a megbízás jellegétől függően lehet óradíjas, tételes, százalékos vagy átalánydíjas.
  • A munkadíj nem tartalmazza a költségeket, díjakat (pl. tulajdoni lapok, cégkivonatok, illetékek, eljárási díjak).
  • A szerződések, megállapodások esetén a megbízási díj minden eseteben egyedileg kerül megállapításra.
  • A honlapon feltüntetett megbízási díjak ajánlattételnek nem minősülnek, azok csupán tájékoztató jellegűek, melyektől az adott esetekben eltérés lehetséges!


Ingatlanjog

adásvételi szerződés

-0 – 19,99 millió Ft közötti vételár esetén 100.000,- Ft
-20 millió Ft – 39,99 millió Ft közötti vételár esetén 150.000,- Ft
-40 millió Ft – 59,99 millió Ft közötti vételár esetén 200.000,- Ft
-60 millió Ft – 79,99 millió Ft közötti vételár esetén 300.000,- Ft
-80 millió Ft – 99,99 millió Ft közötti vételár esetén 400.000,- Ft
-100 millió Ft – 149,99 millió Ft közötti vételár esetén 500.000,- Ft
-150 millió Ft-nál magasabb vételár esetén 600.000,- Ft

ajándékozási szerződés
100.000,- Ft

haszonélvezeti jog alapítása, törlése
60.000,- Ft

bérleti szerződés
lakóingatlan, garázs esetén 60.000,-Ft, a szerződés ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírása esetén + 20.000,- Ft.

Egyéb szerződések, megállapodások esetén a megbízási díj minden eseteben az ügy teljeskörű ismeretében egyedileg kerül megállapításra.


Társasági jog, cégjog

cégalapítás

-Egyszerűsített cégbejegyzés Kft. és Bt. (alapítás illetékmentes) 60. 000,- Ft
-Egyszerűsített cégbejegyzés Zrt. (illeték 50.000,- Ft) 90.000,- Ft
-Nem egyszerűsített cégbejegyzés Kft. és Bt. 90.000,- Ft
-Nem egyszerűsített cégbejegyzés Zrt. 120.000,- Ft

cégmódosítás
A munkadíj: 60.000,- Ft; a változások jellegétől függően változhat

átalakulás
120.000,-Ft-tól

végelszámolás
60.000,-Ft-tól

felszámolás
90.000,-Ft-tól


Alapítványok, egyesületek

alapítvány, egyesület alapítása
90.000,-Ft-tól

alapítvány, egyesület módosítása, megszüntetése
60.000,-Ft-tól


Családjog

családjogi tanácsadás
30.000,-Ft/óra

házassági bontóper
Közös megegyezés estén a megállapodás elkészítése és a bírósági eljárás megindítása (keresetlevél beadása) 180.000,-Ft

házassági közös vagyon megszüntetése, megosztása
120.000,-Ft-tól

házassági, élettársi vagyonjogi szerződés
90.000,-Ft-tól


Öröklési jog

öröklési jogi tanácsadás
30.000,-Ft/óra

végrendeletek készítése, ellenjegyzése, letétbe helyezése
60.000,-Ft-tól

öröklési szerződés
120.000,-Ft-tól


Társasházi ügyek

társasház alapítása, alapító okirat szerkesztése, módosítása
120.000,-Ft-tól

SZMSZ szerkesztése, módosítása
120.000,-Ft-tól

közös költség tartozásból eredő követelés érvényesítése
lásd. követelésérvényesítés


Követelésérvényesítés

fizetési felszólítás
20.000,-Ft-tól

fizetési meghagyás
30.000,-Ft-tól

fizetési meghagyással szembeni ellentmondás
20.000,-Ft-tól

végrehajtási eljárás
30.000,-Ft-tól

felszámolás
90.000,-Ft-tól


Kártérítés

baleseti és egyéb kártérítési igények érvényesítése
A megbízási díj minden eseteben az ügy teljeskörű ismeretében egyedileg kerül megállapításra.


Okiratszerkesztés

többnyelvű okiratszerkesztés
30.000,-Ft-tól

kölcsönszerződés
30.000,-Ft-tól

tartozáselismerés
30.000,-Ft-tól

tartozásátvállalás
30.000,-Ft-tól

engedményezési szerződés
30.000,-Ft-tól


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top