Követelésérvényesítés

Manapság a jelenlegi gazdasági helyzetből következően a kintlévőségek megfelelő és értő menedzselése és behajtása rendkívüli jelentőséggel bír.

A sikeres és költséghatékony igényérvényesítés érdekében a jogérvényesítés módjának és a megfelelő eljárásoknak a kiválasztása megköveteli a körülmények komplex ismeretét és értékelését.

Ezek az eljárások, mint például egy fizetési meghagyás, peres eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtás, mind pénzbe kerülnek és mindegyik más körülmények között hatékony.

Az legegyszerűbb, ügyvédi felszólító levéllel kezdődő esettől kezdve az összetettebb végrehajtási eljáráson keresztül, az okiratok – keresetlevél, előkészítő iratok, fizetési meghagyás stb. – elkészítéséig az ügyvédi segítség és jogi képviselet elengedhetetlen, amelyek során tapasztalatomnak köszönhetően hatékonyan tudok segíteni.

A követelésérvényesítés legfőbb szabályai az alábbi jogszabályokban találhatóak:

-2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról,
-1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról,
-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top