Okiratszerkesztés

Az okiratszerkesztés fontos ügyvédi feladat, amely során az ügyvédi szakértelem biztosítja, hogy egy nyilatkozat, egy szerződés vagy más dokumentum megfeleljen a felek akaratának és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint rögzítésre kerüljenek a releváns, és jogi értelemben szükséges jogosultságok, kötelezettségek, és egyéb körülmények. Az ügyvédi ellenjegyzés biztosítja, hogy egy okirat teljes bizonyító erővel rendelkezzen. Mindez azért is kiemelten fontos, mert egy jogvita esetén az okirat bizonyítási eszköznek minősül, valamint az ellenjegyző ügyvéd azt igazolja, hogy az okiratot aláíró felek az ellenjegyző ügyvéd előtt, személyi azonosságuk igazolását követően, az okiratot saját kezűleg írták alá, és az aláíró felek az okirat tartalmát megértették, az akaratuknak megfelel.

Egyes okirat típusok esetében a Ptk. a szerződés érvényességét kötelező alakisághoz és ügyvédi ellenjegyzéshez köti.

Ide tartozik a teljesség igénye nélkül az ingatlan ügyletek szerződéseinek többsége, mint az

-ingatlan adásvételi előszerződés
-ingatlan adásvételi szerződés
-ingatlan ajándékozási szerződés
-haszonélvezeti jog alapítása,

de ide tartoznak a vagyonjogi szerződések, mint a

-házassági vagyonjogi szerződés
-élettársi vagyonjogi szerződés, és
-a gazdasági társaságok létesítő okiratai is.

Az okiratok kötelező tartalmi elemeinek meghatározása és az ügyvédi ellenjegyzés szükségességére vonatkozó jogszabályi háttér a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben található.

Fentiekkel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal a Kapcsolatban feltűntetett elérhetőségek valamelyikén.


Online szeretné jogi ügyeit intézni?

Az ügyek hatékony kezelése érdekében praxisomban lehetőség van a távazonosításon alapuló,
személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

így időhiány, földrajzi távolság, vagy egy esetleges megbetegedés, nem korlátozza
vagy hiúsítja meg jogi ügyleteinek hatékony és kényelmes intézését.

Scroll to Top